Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία έχει εταιρικό κεφάλαιο : 60.000 ευρώ.
Ο Αριθμός καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. είναι : 43618006000 Στεγάζεται στην Διεύθυνση Κατούνη 3 Θεσσαλονίκη (Λαδάδικα ) και τα γραφεία της βρίσκονται στην οδό Κατούνη 4 τκ 54625, μέτοχοι της είναι η Κουλδακίδου Κυριακή του Ιωάννη και της Αναστασίας, με ποσοστό 50% επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων ήτοι 30.000ευρώ, ο Τζερμιάς Δημήτριος του Εμμανουήλ και της Ευμορφίας με ποσοστό 50% επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων ήτοι 30.000ευρώ.
Διαχειριστής είναι ο Τζερμιάς Δημήτριος του Εμμανουήλ , κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης στην οδό Παπανδρέου με Κουγιάμη γωνία.